JokaOpe — tukea ja työkaluja arjen laadun avuksi

 • JokaOpe on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten arjen laatutyön tueksi
 • Alusta  tarjoaa henkilökohtaistamisen ja työelämäyhteistyön laatuun liittyvää sisältöä
 • Sivustolta löytyvät  myös tietopaketit vertaisvalmennuksen käynnistämiseen ja ylläpitoon oppilaitoksessa
 • Yhteisellä ohjausmateriaalilla tavoittelemme  yhdenvertaisuutta ja laatua.
 • Tasalaatuisesta toiminnasta hyötyvät kaikki: opiskelijat, työelämä sekä oppilaitoshenkilöstö itse!
 • Hienoa, kun löysit JokaOpeen!

JokaOpe on kehitetty teitä varten! 

 • JokaOpe on luotu vertaisvalmentajien, esihenkilöiden sekä laatu- ja prosessivastaavien avuksi
 • Hyödynnä, sovella ja muokkaa valmista materiaalia oppilaitoksellenne parhaiten soveltuvaan muotoon!
 • Tarkemmat oppilaitoskohtaiset toimintaohjeet muotoillaan aina oppilaitoksessa

JokaOpeen on paketoitu monenlaista sisältöä arjen laatutyön tueksi: kuunneltavaksi, yhdessä käsiteltäväksi ja ideoiksi omaan työyhteisöön.

 • Toimintamalleja 
 • Parhaita käytäntöjä 
 • Dialogikeskusteluja
 • Terveisiä eri oppilaitoksista  
 • Lyhyitä videoita
 • Muistilistoja

Keskeiset materiaalit ovat saavutettavia. Niitä on tarjolla videoina, podcasteina, muistilistoina ja muokattavina PowerPoint esityksinä. Muokattavat versiot löytyvät materiaalipankista.

Alustan materiaalit on julkaistu CC BY-NC 4.0-lisenssillä. Lue tarkemmin käyttöoikeuksista.

Saavutettavuusseloste

Vinkki JokaOpen käyttöönottoon
Tehdään käyttäjäkävely!

Käyttäjäkävely on yhteistoiminnallinen tapa  tutustua JokaOpe alustaan. Sen avulla vertaisvalmentajatiimi, esimiehet  ja laatuhenkilöstö voivat yhdessä  

 • Tutustua JokaOpen sisältöön 
 • Pohtia JokaOpen sisällön hyödyntämistä oppilaitoksessa 
 • Innostaa hyödyntämään sisältöä oman työn tukena
 • Tukea vertaisvalmentajia alustan sisältöjen käytössä 
   
 • Käyttäjäkävelyn ohjeet löydät täältä