Vertaisvalmennus tuo arjen laatua

Vertaisoppiminen

Asiantuntijuus on muutoksessa. Yhteisöllinen oppiminen on tämän ajan ilmiö!

Asiantuntijuus perustui aiemmin yksilön osaamiseen ja täsmälliseen tietoon. Olemme siirtymässä hallinnollisesta ohjauksesta jaettuun ja yhdessä rakennettuun tietoon.

Asiantuntijuus on nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän yhteisöllistä osaamista sekä oppimista verkostoissa ja asiakassuhteissa.

 

Vertaisoppimisen tavoitteena

Vertaisoppiminen on vaikuttavaa

Opimme ja otamme haltuun asioita, kokonaisuuksia ja toimintaohjeita usein paremmin, kun toimimme dialogissa ja vertaisten kesken kokemuksia jakaen.

Vertaisoppimisen kulttuuri hyödyttää kaikkia. Se

… tukee ammatillisen opettajan ja ohjaajan roolin muutosta

… lisää kaikkien osaamista ja ajan tasalla pysymistä

… varmistaa yhdenvertaisuutta ja tasalaatuisia toimintatapoja

… tuo avoimuutta ja osallisuutta koko työyhteisöön

vertaisvalmennus_visio

Vertaisvalmennus 

Vertaisvalmennus tukee arjen laadun ylläpitoa.

 • Ylläpitää ja vauhdittaa henkilöstön jatkuvan oppimista​.
 • Uudistaa toimintakulttuuria​ ja helpottaa toimintaympäristön muutoksiin​ varautumista.​
 • Tukee tiimissä työskentelyä dialogin keinoin.​
 • Helpottaa uusien opettajien perehdytystä.

Vertaisvalmennus edistää ammatillisen identiteetin vahvistumista, avoimuutta, osallisuutta ja hyvinvointia koko työyhteisössä

Vertaisvalmennuksen taustalla on Parasta hankkeissa luotu Luotsi-opettaja -malli.​  Mallia on laajennettu ja kehitetty edelleen Yhdessä Parasta -kehittämistyössä.​

Vertaisvalmennuksesta käytetään oppilaitoksissa eri termejä, toiminnalla on kuitenkin sama tavoite. Nyt on ajankohtaista kiinnittää​ laajennettu malli kaikkien oppilaitoksen arjen laatutyön välineeksi. 

Vertaisvalmentaja_termit

Vertaisvalmennuksen kohteita

Voimme hyödyntää vertaisvalmennusta esimerkiksi näissä tilanteissa

 • Henkilökohtaistamisen ja työelämäyhteistyön käytäntöjen ja merkityksen kirkastamisessa.
 • Erityisen tuen kysymysten ratkomisessa.
 • Opiskelijahallintojärjestelmiin liittyvissä käytännön tehtävissä.
 • Toimintatapojen yhteisöllisessä käsittelyssä.
 • Uusien opettajien perehdyttämisessä.
 • Muutosten ennakoinnissa.
 • Työelämäpalautteen käsittelyssä ja hyödyntämisessä.
 • Esihenkilöiden kanssa yhteistyössä toimimisessa.

Vertaisvalmentajat toimivat tiiminä

Vertaisvalmennus logo3
 • He jakavat yhteisen näkemyksen​ arjen laadusta perustuen lainsäädäntöön, laatukriteereihin ja oppilaitoksen toimintaohjeisiin.​
 • He suunnittelevat, kehittävät ​ ja arvioivat toimintaa yhdessä.​
 • He toimivat monissa työryhmissä ja tiimeissä. Tämä edistää sisäistä yhteistyötä oppilaitoksessa.
 • Heillä on yhteiset tavoitteet ja osaaminen

Lue lisää vertaisvalmentajan roolista ja tehtävistä

Hyödyt_ikoni

Kehitämme ja ylläpidämme vertaisvalmennusta Näin onnistumme!

Vertaisvalmennuksen hyödyt lisääntyvät ja parenevat, kun

… varaamme aikaa toiminnan koordinointiin ja ylläpitoon

… huomioimme vertaisvalmentajien yhteistyömahdoillisuudet tiiminä

… panostamme sisäiseen yhteistyöhön ja johdon ja esimiesten kanssa

Vertaisvalmennus vakiintuu laadunhallinnan menetelmäksi, kun

… määrittelemme vertaisvalmennuksen pysyväksi osaksi ydinprosessien arjen laadunhallintaa

… kiinnitämme vertaisvalmentajan roolin ja tehtävän osaksi opetushenkilöstön työnkuvaa

… mahdollistamme vertaisvalmennuksen tavoitteisiin sopivin resurssein ja työvälinein

… organisoimme vertaisvalmennuksen tarpeemme mukaan oppilaitos-, toimipaikka ja/ tai toimialatasoisesti

…vertaisvalmennuksella on oppilaitoksessamme ”kotipesä”, selkeä johto ja koordinaatio

Vertaisvalmennuksen kohteita